ANA MENÜ

KULLANICI MENUSU

K?MLER S?TEDE

Şu anda 62 konuk Ã§evrimiçi

ALI?VER?? SEPET?M

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

ANKETLER

En Çok ?lgilendi?iniz Ürün Çe?idimiz Hangisi?
 
Bellyket
  En iyi Görüntü ?çin "Firefox" yada "Internet Explorer" Son Sürümünü Kullan?n?z. Internet Explorer 7' den Dü?ük Versiyonlarda Site Düzgün Gözükmeyebilir. 1280*1024 Çözünürlükte Haz?rlanm??t?r.
 
 
?u An Aktif Olan Ödeme Seçenekleri:
Havale ?le Ödeme
PTT Kargo, Tahsilatl? Ödeme
 
  Toptan Fiyatlar ?çin ?rtibata Geçebilirsiniz. Her Ürünümüzün Toptan Sat??? Vard?r. Fiyatlar ?çin Bize Mail Çekebilir Yada Telefon ?le Bilgi Alabilirsiniz.
 
   K?r?k link, hatal? yaz? veya resim gibi tüm eksiklerimizi, yanl??lar?m?z? düzeltebilmemiz için lütfen Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine mail olarak bildiriniz.  
 
   ?u an için sadece "Havale ile Ödeme" ve "PTT Kargo, Tahsilatl? Gönderim" sistemleri aktif olmakla birlikte, planlar?m?z aras?nda bir adet ödeme seçene?i daha bulunmaktad?r. Bu "PayPal" ödeme seçene?idir.
   PayPal yurtd???nda çok popüler olmas?na kar??n Türkiye' de hala çok yayg?n de?ildir. PayPal' ? tercih etmede ki en büyük etken sitelere kredi kart? numaras?n? girmemenizdir. Kredi kart? numaran?z? PayPal' ?n güvenli alan?na kaydedip orada hesap açars?n?z. Kar?? taraf?n hesab?na, kullan?c? ad?n?z? ve ?ifrenizi girerek ödemeyi gerçekle?tirirsiniz. Bütün bunlar PayPal'?n güvenli sayfalar?nda gerçekle?ir.
  
 
PTT Kargo Güvencesi ?le Tahsilatl? Ödeme
(Bilgi Almak ?çin T?klay?n?z) 
 
Banka Bilgileri:
 Garanti Bankas?
 Bahçeli Evler ?ubesi
 ?ube Kodu: 018
 Hesap Ad?: Eda K?na?
 Hesap No: 666  8125
 
Neden PayPal?
   Yurtd???nda çok yayg?n olan PayPal ülkemizde henüz hala aktif bir ödeme seçene?i de?ildir. Tabi bunun sebebi PayPal' ?n hala Türk Liras? Ödeme seçene?ini kabul etmemeside olabilir. Fakat her ?eye ra?men PayPal'?n kullan?m? rahat ve güvenli bir sistem oldu?u gerçe?ini göz ard? edemeyiz.
   PayPal ile bir hesap açmak için www.paypal.com.tr adresine t?klay?n. Oradan Dil Seçene?inden Türkçe' yi ayarlayabilirsiniz. Ve ad?mlar? izleyerek hesab?n?z? olu?turun. Paypal' ?n en büyük avantaj? Kredi Kart? Numaran?z? kendi bilgi bankas?na kaydetmesi ve sizin güvenli/güvensiz herhangi bir siteye kredi kart? numaran?z? yazman?za gerek kalmamas?d?r. Tüm ödeme i?lemleri PayPal' ?n kendi güvenlik sertifikal? özel sitesinde gerçekle?ir.
 
 

Bir Sorunuz Mu Var?

Sorun, ?ikayet, Öneri, K?r?k Linki: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine mail olarak gönderebilirsiniz.

 
 
Kargo Hakk?nda Bilgi
   Kargolama ücreti siz say?n mü?terilerimize aittir. Bizler anla?m?? oldu?umuz kargo firmalar?na ürünü teslim ederek sizlere ula?malar?n? sa?lamaya çal???yoruz. Ürünlerin paketlenmesini (k?r?lma, aç?lma, dökülme ihtimallerine kar??) özenle yap?yoruz.
   Kargo ücretlerini minimumda tutmak için küçük fakat dayan?kl? paketler haz?rlamaya özen gösteriyoruz. Kargo ücretleri a??rl?k/paket boyutuna (desi) göre  de?i?mektedir. Ürünlerin kargo ücretleri ödemenin ikinci sayfas?nda sipari? sepetine ek tutar olarak eklenmektedir. Kargo fiyat? size uygun gelmediyse, kargo ücretini mal? teslim ald???n?zda ödemek istiyorsan?z yada kargo firmas?n? kendiniz seçmek istiyorsan?z ilgili kutucu?u i?aretleyiniz. Bu kutucuk i?aretlendi?inde ?irketimiz belirtilen kargo firmas?na ürünü teslim edecektir ve siz ürünü teslim ald???n?zda sadece kargonun ödemesini yapacaks?n?z.
 
Ki?iselle?tirme
   Özel Günlerinizde Sevdiklerinize Süpriz Yap?n!
   Ki?iselle?tirme "Çini Ürünlerimizin" neredeyse hepsinde uygulan?r. Ne ?ekilde kullanmak istedi?inizi söyleyin bizde size alternatifleri sunal?m.
   Sevdiklerinize yapaca??n?z ürünler hayal gücünüzle s?n?rl? diyebiliriz! Mesela bir arkada??n?z?n do?um günü. Bir Çini Taba??n üzerine "?yiki Do?dun Can?m Arkada??m" yazd?rabilirsiniz. Nikahlarda, Mevlütlerde ve bunun gibi özel günlerde çini kaselerimize isim yazd?r?p da??tabilirsiniz. Tan?d???n?z?n, arkada??n?z?n yeni ?irket aç?l???na "?irket ?smini" yazd?rd???n?z bir çini saat hediye edebilirsiniz.
   Çini ürünlerimizin hepsi el i?i ürünlerdir. Tabaklar, kaseler, saatler, küllükler istedi?iniz ürünü seçip nas?l bir hediye istedi?inizi bize anlat?n. Bizde size ona göre yeni alternatifler, uygun ürünler sunal?m. Ve böylece sevdiklerinizi sevindirin!
    Bir Kaç Örnek:
?irket ?smini Seçti?iniz Bir Saate, Taba?a, Kaseye Yazd?rarak, Yeni Aç?lm?? Bir ?irkete Hediye Olarak Gönderebilirsiniz.
Dü?ünlerde, Ni?anlarda, Sünnetlerde, Mevlütlerde Misafirlerinize Da??tmak ?çin ?sim Yazd?r?lm?? Ufak & Büyük Kaseler.

Dü?ün, Ni?an Foto?raflar?n?z?, Arkada?lar?n?z? Yada Özel Anlar?n?z? Sonsuza Kadar Saklamak ?stemez misiniz?
 
 

 Sitemizdeki Aktif Ürün Say?s?:  00472
 
 

ÜRÜN ARAMA

Aramak ?stedi?iniz Ürünün Kodunu Yada Ad?n? Giriniz


Kapsamlı Arama

REKLAMLAR

Info Dil Hizmetleri
Her Dilde Yeminli Tercüme ?çin T?klay?n?z
Ber Telekomünikasyon Ve Mühendislik
Telekomünikasyon Ve Mühendislik
Online Mimarl?k
Her Tür 2D veya 3D Çizmleriniz Yüksek Kalite ve H?zla Çizilir.